Filtre Pres

1800'lü yıllardan beri gıda, kimya, çamur susuzlaştırma gibi sektörlerde kullanılan filtre pres ekipmanının çalışması prensbini anlamak için ilk önce ekipmanın temel parçalarını kavramak önemlidir.

Filtre Pres Ekipmanı ve Bileşenleri

Filtre pres ekipmanı temel olarak 3 ana parçadan oluşur; ana şase, filtre pres plakaları ve filtre pres bezleri.

Filtre Pres Ana Şasesi;

Ana şase baş ve sonda yeralan ayaklı çelik plakalar, ortasında yer alan hidrolik pistona bağlı gezer çelik plaka, çelik plakaları birbirine bağlayan yan kollar ve filtre presde sıvı sirkülasyonunu sağlayan boru ve kanallardır.

Baş tarafta yer alan çelik sabit plaka hidrolik pistonun makinaya bağlanmasını sağlarken, sonda yer alan sabit çelik plaka makine içine sıvının pompalandığı giriş borusunu barındırır. Bu iki sabit plakanın arasında yer alan harekteli çelik plaka ise hidrolik pistonun diğer ucunun bağladığı plakadır ve filtre pres plakalarının yüksek basınç ile sıkıştırılmasını sağlar.

Filtre Pres Şase

Üstdeki resimden görüleceği üzere yan kollar filtre pres ana plakalarını birbirine bağladığı gibi filtre pres plakalarının da makine üzerine monte edilmesine imkan verir. Boru ve kanallar ise filtrasonun kapalı veya açık olmasına bağlı olarak sabit plakaların üzerinde veya plaka ayaklarının altında yer alabilir.

Filtre Pres Plakaları

PlakaMakine içerisine pompalanan sıvı veya çamurun filtre bezleri vasıtası ile süzülmesine ve sıvı içerisindeki katı partiküllerin toplanmasına yarayan boşlukları oluşturur. Toplanan katı partiküller yüksek basınçlı çamur pompası ile çamur kekine dönüşerek sistemden uzaklaştırılır.

Filtre Pres Bezleri

Filtrasyonu yapılan sıvının cinsine bağlı olarak seçilir ve filtre pres plakalarının üzerine yerleştirilir. Bu bezler polipropilen, polyester, pamuklu, kesik elyaf vb. hammaddelerden seçilebilir.

Filtre Pres Çeşitleri

Filtre Presler deşarj şekline göre kapalı ve açık deşarj olmak üzere ikiye, otomasyon şekline göre ise manuel, yarı-otomatik ve tam otomatik olarak üçe ayrılırlar.

Açık Deşarj Filtre Presler

Makineden su çıkışı plakaların tek bir yanından veya her iki yanından olan deşarj şekli açık deşarj olarak adlandırılır. Hem chamber tip hem dolu-boş filtre pres plakalarından açık deşarj ile işletme mümkündür. Filtrasyona ugrayan sıvı ekipman üzerindeki kanallar vasıtası ile nihai toplanma noktasına ulaştırılabilir. Atıksu arıtma tesisleri ve yağ süzme proseslerinde açık deşarjlı filtrepres tercih edilir.

Kapalı Deşarj Filtre Presler

Sıvı çıkış noktası filtre pres plakası yüzeyinin önünden açılmış delik veya deliklerle oluşur. Tek bir deşarj deliği olabildiği gibi her bir köşesinden toplam dört deşarj deliği oluşturulabilir. Genellikle sıvı nihai toplanma noktasının filtre pres'in konumlandırıldığı yerden yukarıda olması durumunda kapalı deşarj filtre pres plakaları kullanılır.

Tam Otomatik Filtre Pres

Operatör yardımı gerekmeden çamur keki boşaltma işlemini gerçekleştirmektedir. Plaka taşımalı modellerde filtre pres plakalarının boşaltma işleminin taşıyıcı aparat sayesinde yapıldığı PLC kontrollü makinedir. Silkelemeli tam otomatik makinelerde ise plakaların boşaltma işleminin helezon vasıtası ile direk temas halinde boşaltıldığı filtre pres çeşididir.

Yarı-Otomatik Filtre Pres

Plaka taşımalı ve silkelemeli filtre presler haricinde, yarı-otomatik tip hidrolik motorlu filtre pres çeşitleri dolu-boş veya chamber plakalı olarak tarafımızdan üretilmektedir.

Manuel Filtre Pres

Plaka sıkıştırma amacı ile kullanılan hidrolik piston ve el pompalı hidrolik ünite ile elektrik enerjisi kullanılmadan imal edilir. Bu presler elektrik enerjisinin sorun olduğu durumlarda tercih edilmektedir.

Filtre Pres Kullanım Alanları

Maden sektörü, mermer sektörü, kimya ve petro-kimya sektörleri, yağ sanayi,gıda sektörü, su ve atıksu arıtma tesisleri, kaplama atölyeleri vb.

Garanti

Erek Makine tarafından şatışı yapılan tüm filtre pres çeşitleri sarf malzemeleri hariç, hidrolik aksam dahil, 1 yıl imalat hatalarına karşı garantilidir.

Ürünlerimiz

Bizden Haberler

Chamber tip plakalarımız 16 bar basınca dayanıklı şekilde üretilmektedir.

Yüksek verimli jet aeratörlerimiz 7.5, 15 ve 18.5 kW olarak imal edilmektedir.